Mùa hè 2015, du lịch Cô Tô trở lại sôi động với những bước chuyển mình đầy khởi sắc mới mẻ. Đặc biệt là sự có mặt của Tổ hợp khu vui chơi dưới nước…

Xem thêm