Với mục tiêu khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế biển đảo, huyện Cô Tô đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá. Đảo…

Xem thêm