Mình vừa đi Cô Tô tháng 3/ 2013, sắp đến giỗ tổ và nghỉ lễ 30/4 & 1/5, Mình viết bài chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn về hòn đảo xinh đẹp, mến khách này. Đi…

Xem thêm